Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en geboorteverlof in de salarisadministratie.

Inge, Anouk, Sandra en Esmee vertellen

We zien steeds meer vragen over het zwangerschapsverlof, het geboorteverlof en (onbetaald) ouderschapsverlof. Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk? En hoe gaat dit dan in zijn werk? We zullen dit in deze blog toelichten.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Is een werknemer zwanger, dan is er recht op een uitkering van het UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Je vraagt deze eenmalig aan voor de werknemer. Je ontvangt de uitkering via het UWV en betaald tijdens het verlof het loon gewoon door of je kunt ervoor kiezen om de uitkering rechtstreeks aan de werknemer te laten betalen. Meestal wordt er gekozen om de betaling aan de werkgever te betalen, maar als bv. het contract tijdens het verlof afloopt is het soms handiger om de uitkering meteen aan de werknemer te laten betalen. De werknemer vraagt een zwangerschapsverklaring op bij de huisarts of de verloskundige, hier staat de bevallingsdatum op. De werknemer moet deze tot 1 jaar na de einddatum van de uitkering bewaren voor eventuele controle.

Het zwangerschapsverlof gaat in tussen de 6 en 4 weken voor de dag van de uitgerekende bevallingsdatum (tweeling of meerling tussen 10 en 8 weken). De werknemer mag hierin zelf de keus maken. Je vraagt dit verlof aan tussen de 4 en 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof.

De werknemer heeft in totaal recht op minimaal 16 weken verlof (tweeling of meerling minimaal 20 weken). Het verlof zal langer worden wanneer de werknemer na de uitgerekende datum bevalt.

Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en is minimaal 10 weken. Het is verplicht om de eerste 6 weken aaneengesloten op te nemen. Het resterende aantal uren mag, in overleg, worden verspreid over een periode van 30 weken (let op, de bevallingsuitkering wordt in 1 periode betaald, ook wanneer dit verspreid wordt opgenomen).

De uitkering is 100% van het dagloon incl. 8% vakantiegeld.

Geboorteverlof

De partners mogen 1 werkweek doorbetaald geboorteverlof opnemen. De werkgever draagt deze kosten. Daarnaast kan de partner aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit is maximaal 5 werkweken en moet minimaal 4 weken voordat voor de start aangevraagd worden. Dit verlof wordt aangevraagd door de werkgever bij het UWV. Kan dit niet op tijd, bijvoorbeeld wanneer het kind te vroeg geboren is, dan moet dit zo snel mogelijk bij de werkgever worden doorgegeven. Het aanvullend geboorteverlof kan alleen worden opgenomen wanneer de door de werkgever betaalde week geboorteverlof zal worden opgenomen. In totaal zijn dit maximaal 5 werkweken die in hele weken of gespreid mogen worden opgenomen. Het moet wel opgenomen zijn binnen 6 maanden nadat het kind is geboren. Geboorteverlof kan alleen worden opgenomen wanneer het kind na 01-07-2020 is geboren.

De werkgever mag het aanvullend geboorteverlof nog wijzigen tot 2 weken voordat het verlof ingaat. Maar alleen onder bepaalde voorwaarden én in overleg met de werknemer.

De hoogte van deze uitkering is 70% van het dagloon incl. 8% vakantiegeld.

Ouderschapsverlof (betaald)

De werknemer heeft recht op 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Dit verlof moet binnen 1 jaar na de geboorte van het kind zijn opgenomen. Wanneer de werknemer geen of niet alle 9 werkweken op tijd heeft opgenomen, mag dit nog worden opgenomen als  extra onbetaald ouderschapsverlof.

U vraagt deze uitkering achteraf aan bij het UWV. Dit kan in 1 keer worden aangevraagd of in maximaal 3 keer. Wanneer je dit in delen doet, mag de 1ste aanvraag ingediend worden nadat de werknemer minimaal 1 werkweek heeft opgenomen. Nadat dit verlof is opgenomen en het betaalverzoek is goedgekeurd mag je het 2de en het 3de verzoek indienen.

De uitkering kan alleen in hele werkweken worden aangevraagd. De hoogte is 70% van het dagloon incl. 8% vakantiegeld.

Ouderschapsverlof (onbetaald)

Als laatste is er nog onbetaald ouderschapsverlof. Dit mag flexibel worden opgenomen en is maximaal 17 werkweken tenzij het betaald ouderschapsverlof niet geheel is opgenomen, dan mogen deze weken nog ingezet worden als onbetaald ouderschapsverlof. Het verlof mag tot het kind 8 jaar is worden opgenomen. Het opnemen van onbetaald ouderschapsverlof gebeurd in overleg tussen werknemer en werkgever en hoeft niet aan het UWV te worden doorgegeven.

Dagloon

Het dagloon wordt berekent op basis van het SV-loon tijdens het dienstverband waarin het verlof begint. Er wordt gekeken naar een periode van 1 jaar, die eindigt op de laatste dag van de voorlaatste maand of 4 weken voorafgaand aan het verlof of bij ziekte vanaf de laatste volledige maand voor dat de werknemer ziek was. (de referteperiode). Dit wordt gedeeld door 261 (gemiddelde aantal werkdagen per jaar). Dit is je dagloon. Er zit een maximum van €264,57 aan dit dagloon (november 2023). Wanneer je korter dan een jaar in dienst bent wordt het sv-loon gedeeld door het aantal dagen dat je betaald hebt gekregen.

Ondersteuning

Footprint kan helpen bij het berekenen van het dagloon, het inrichten van de salarisadministratie en kan adviseren in de mogelijkheden. Daarnaast staan wij voor je klaar om te helpen bij het indienen/aanvragen van verlof bij het UWV.

Ben jij voor je bedrijf nou opzoek naar een partner voor het uitbesteden van de HR-administratie en/of salarisadministratie? Iemand die alles voor je uit handen neemt? Wij helpen je graag verder. Neem contact op via info@footprint-services.nl.

Factory

Uitbesteden financiën

Als bedrijfseigenaar is het gemakkelijk om op te gaan in de dagelijkse sleur en de niet-zo-glamoureuze taken zoals de boekhouding te vergeten. Maar laten we

Lees verder